Herinneringen aan de 15e Reserve Grens Compagnie (1)

In Hoek van Holland zijn tijdens de mobilisatie van 1939/1940 diverse eenheden gelegerd. Eén daarvan is de 15 Reserve Grens Compagnie. De compagnie is sinds de voormobilisatie van april 1939 in de Hoek aanwezig, en blijft dat tot de capitulatie in mei 1940. Tijdens de oorlog hebben drie reserve 1e luitenants hun herinneringen aan de tijd van … Lees verder

Een bioscoop, een boekenkist en een bordeel

Het was voor de soldaten die in Hoek van Holland en omgeving gelegerd waren niet alleen maar wachtlopen, exerceren en zich voorbereiden op de geallieerde invasie. Er werd ook voor vermaak gezorgd, de zgn. Betreuung, om het moraal hoog te houden en om verveling tegen te gaan. In de Deutsche Zeitung in den Niederlanden van 24 september … Lees verder

13 mei 1940: Koningin en ministers vertrekken naar Engeland vanuit Hoek van Holland

Op 13 mei 2015 is het 75 jaar geleden dat koningin Wilhelmina en haar kabinet naar Engeland uitweken. Zij vertrokken vanuit Hoek van Holland. Het verhaal is door Dick Ruis* al eens zeer uitgebreid op schrift gesteld. Met zijn toestemming (waarvoor dank!) plaats ik het hier in verkorte en aangepaste vorm. De situatie in Nederland … Lees verder

5 mei 2015: Hoek van Holland 70 jaar bevrijd…of niet?

Op 5 mei 2015 is het 70 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Dat geldt niet voor heel Nederland,  want op Texel bijvoorbeeld werd nog tot 20 mei behoorlijk doorgevochten¹. Ook Hoek van Holland was, met zijn op dat moment nog maar zo’n 80 inwoners, nog niet vrij. Die inwoners moesten nog 5 dagen wachten … Lees verder