1939

10 April:  Bij Koninklijk Besluit van 10 april wordt de Toestand van Oorlogsgevaar uitgeroepen. Hierdoor moeten de Joodse vluchtelingen die geïnterneerd zijn in de barakken van de Rotterdamse Vakantie School  deze verlaten om plaats te maken voor militairen. Er komen Mariniers, evenals een compagnie van de Infanterie, de 15e Reserve Grenscompagnie en een afdeling van de Koninklijke Marechaussee. Militairen bouwen betonkazematten voor lichte mitrailleurs en kazematten met gietstalen koepels in de duinen.

5 augustus:  Er wordt een militaire parade ter ere van de geboorte van Prinses Irene gehouden.

25 augustus: De Voormobilisatie wordt afgekondigd.
Vanwege de gespannen internationale toestand wordt op last van de Minister van Justitie, van 25 augustus tot 1 september in de zgn. “mobi­lisatieweek” streng toezicht uitgeoefend op doorrei­zende Duitsers. Na aankomst met de veerboot wordt hun paspoort gecon­troleerd, waarna zij door de zes vaste agenten, de zes seizoenagenten en de speciaal daar­voor aange­trokken Rijks­veld­wachters naar de treinen worden gebracht en tot de grens met Duits­land begeleid. Onderweg mogen zij de treinen niet verlaten.

28 augustus Bij Koninklijk Besluit wordt de algehele mobilisatie van het leger uitgeroepen. De volgende dagen komen nog meer soldaten naar Hoek van Holland. Zij zijn van de Koninklijke Marine, Marine-Kustwacht, Mariniers, Kustartillerie, Luchtdoelartillerie en Infanterie. Er worden twee batterijen licht marinegeschut aan de Nieuwe Waterweg geplaatst evenals drie moderne kustzoeklichten ter ondersteuning van de kustartillerie.
De D-treinen staken hun dienst tussen Hoek van Holland en Duitsland.

1 september In verband met de Duitse inval in Polen wordt voor Nederland de Staat van Oorlog afgekondigd.
Om half één die nacht vertrekt de laatste Harwichboot, de s.s. Prague. Er komt geen ochtendboot meer aan, op last van de Britse overheid wordt de veerdienst stilgelegd. Pas in november 1945 wordt de veerdienst tussen de Hoek en Harwich weer hervat.

3 september Engeland en Frankrijk verklaren Duitsland de oorlog.


Bronnen:
GAR, archiefnr 63 Gemeentepolitie Rotterdam, inventarisnr. 3807 Dag- en Nachtrapporten politie Hoek van Holland, 18 juni 1939 nr. 169 t/m 22 mei 1940 nr. 143

Databank Hoekse geschiedenis, samengesteld door Dick Ruis

 

Advertenties