Enige veranderingen

Ik heb de laatste tijd een aantal veranderingen doorgevoerd op deze site. Zo heb ik de site aangepast tot website, in plaats van site met blogberichten, die onder elkaar komen te staan en waar geen hiërarchie in zit.

Ik heb links een navigatiemenu gemaakt, met eerst de oorlogsjaren. Je kunt op elk jaar klikken, daar vind je verhalen van gebeurtenissen die op een bepaalde dag plaatsvonden (nou ja, deze website is nooit klaar, dus sommige jaren hebben nu nog geen verhaal er onder ‘hangen’).
Na die jaartallen volgen verhalen die niet op 1 bepaalde datum passen, met ook hier weer onder-categorieën. Bij ‘voormobilisatie en algemene mobilisatie’ bijvoorbeeld, vind je, als je daar op klikt, eerst een inleidend verhaal, met daaronder links naar verhalen uit die mobilisatieperiode.

De blog gebruik ik alleen nog om nieuws aan te kondigen, een nieuw artikel, aanvullingen op de site.

Zo heb ik onlangs foto’s gekregen van iemand, van wie zijn schoonvader zo’n 20 jaar geleden, bij het schoonmaken van de schoorsteen, half verbrande condooms vond. Prachtig materiaal om het verhaal over vermaak voor de soldaten, en dus over de Pouffe oftwel het soldatenbordeel,  mee aan te vullen: https://hvhwo2.wordpress.com/een-bioscoop-een-boekenkist-en-een-bordeel/

Het verhaal van de Joodse Kindertransporten heb ik ook aangevuld. Het gaat nu ook meer over Truus Wijsmuller-Meijer, de geweldige vrouw zonder wie deze transporten nooit in deze omvang plaats hadden kunnen vinden: https://hvhwo2.wordpress.com/truus-wijsmuller-meijer-en-de-kindertransporten/
Zij heeft 10.000 kinderen gered, heeft in de oorlog verzetswerk gedaan, en nu kent bijna niemand haar naam meer. Iedereen kent het prachtige Kindermonument aan de Emmaboulevard, dat door één van de geredde kinderen gemaakt is, maar het grotere verhaal erachter is te onbekend. Ik probeer hier, in ieder geval lokaal, verandering in te brengen. Zo heb ik in september een lezing gegeven in de Hoekse bibliotheek over Truus Wijsmuller en hoe de transporten tot stand kwamen. 50 mensen kwamen naar mijn verhaal luisteren, een geweldige opkomst.

Op zaterdag 9 december 2017 geef ik deze lezing nogmaals, nu in bunker Bremen in het Vinetaduin, stationsweg 25 in de Hoek. De lezing begint om 14u, toegang is gratis.

Ik heb ook onlangs een stukje geschreven over een militaire parade ter ere van de geboorte van prinses Irene: https://hvhwo2.wordpress.com/1939-2/een-militaire-parade-ter-ere-van-de-geboorte-van-prinses-irene/

Neem ook eens een kijkje op de facebookpagina van deze site voor andere nieuwtjes: https://www.facebook.com/HvHWO2/
Je kunt er o.a. lezen dat ik na een lange zoektocht naar informatie over de positiecommandant tijdens de mobilisatie en meidagen, Kapitein-luitenant ter Zee J. van Leeuwen, contact kreeg met zijn dochter en kleindochter. Ik kon nooit informatie vinden over deze man, die zo’n 1800 troepen onder zijn leiding had, dus daar was ik ontzettend blij mee. Je kunt ook lezen dat zij zijn uniform in bruikleen geven aan de stichting Fort aan den Hoek van Holland, en dat ik het bij ze op ben wezen halen, met foto’s erbij 🙂

 

 

Advertenties

Een kleine inleiding

Het onstaan van het dorp

Het dorp Hoek van Holland vindt zijn begin in 1863, toen men besloot tot het graven van de Nieuwe Waterweg. Hiervoor was Hoek van Holland niet meer dan de naam van een zandplaat met duinen behorende bij ‘s-Gravenzande, aan de monding van de Maas. Rotterdam was in die tijd al een grote havenstad, en omdat de Maas vele vertakkingen en verzandingen kende waardoor een goede doorloop voor de scheepvaart bemoeilijkt werd, nam men het besluit een vaargeul door het dichtgeslibde gebied te graven. De eerste spade ging in 1866 de grond in.
De arbeiders die hiervoor naar dit gebied kwamen vestigden zich in noodwoningen en barakken en waren zo de eerste inwoners van de Hoek.
In 1872 voer het eerste schip door de Nieuwe Waterweg.

Het eerste militaire verdedigingswerk

In 1870 besloot Duitsland om Frankrijk aan te vallen, wat resulteerde in de Frans-Pruissische oorlog van 1870-1871. In Nederland werd het leger gemobiliseerd. Tegelijkertijd besefte men dat de landsverdediging van dat moment niet meer voldeed en werd in 1874 de Vestingwet aangenomen. Hierin werd o.a. bepaald dat er een aantal kustverdedigingsforten moest worden gebouwd.

Omdat de Nieuwe Waterweg net gereed was gekomen en men inzag dat dit, door het snelle bereik van de havens van Rotterdam en zo het achterland, een strategisch doel van de vijand zou kunnen zijn, werd hier ook een fort gebouwd. Dit werd het “Fort aan den Hoek van Holland”, ook wel “Fort Maasmond” genoemd. De bouw van dit fort begon in 1881 en in 1888 was het gereed.

Eerste Wereldoorlog

In 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Nederland heeft altijd een neutraliteitspolitiek bedreven en het lukte nu ook om neutraal te blijven. Wel mobiliseerde het leger zich en werd het fort volledig bemand.
In de duinen werden enkele kazematten gebouwd, voornamelijk schuilplaatsen.

Interbellum

Het fort had van 1927 tot 1938 geen bezetting. In de jaren ’20 werd besloten dat de Nederlandse kustverdediging aan een vernieuwing toe was, daar de forten en hun geschut verouderd waren. Voor Hoek van Holland hield dit in dat er vanaf 1936 zowel op de noordelijke als de zuidelijke oever van de Waterweg 2 geschutsbatterijen in de duinen werden opgesteld.
Maar intussen werden de plannen van Hitler, die in 1933 aan de macht was gekomen, steeds duidelijker. Het werd de Joodse inwoners van Duitsland steeds heter onder de voeten, en velen vluchtten naar de omringende landen. Maar de Nederlandse regering zat niet bepaald op hen te wachten. Velen kwamen dan ook in opvangkampen terecht. In Hoek van Holland werden ze opgevangen in de gebouwen van de Rotterdamse Vakantiekolonie.
10.000 Joodse kinderen vertrokken naar Engeland met de ‘Kindertransporten’, velen van hen via Hoek van Holland.

En dan, in mei ’40…

Bronnen: http://www.geschiedenisvanzuidholland.nl/geschiedenis/verhalen/verhaal/214/de-aanleg-van-de-nieuwe-waterweg

Dick Ruis, Het Fort aan den Hoek van Holland, poortwachter van Rotterdam

Drs. J.R. Verbeek, Kustversterkingen 1900-1940