Het Joodse vluchtelingenkamp

In december 1938 wordt de Rotterdamse Vacantie School aan de Langeweg gevorderd voor het onderbrengen van Joodse vluchtelingen. Het gaat om illegale mannelijke vluchtelingen. Ook enkele gevluchte mannen die vervolgd werden of vervolging vreesden vanwege hun geloof of politieke voorkeur worden in het kamp ondergebracht.

In april 1939 verlaten ze de barakken van de R.V.S. en vinden onderdak in de voormalige exportslachterij ‘Vianda’.

In mei 1940 worden de vluchtelingen die na de capitulatie nog in het kamp aanwezig waren opgepakt en weggevoerd. Ik heb onderzoek gedaan naar wat er met hen gebeurd is en daarover kunt u lezen in ‘Het lot van de Joodse vluchtelingen’.

Tevens worden er vanaf vanaf oktober 1939 Duitse deserteurs en dienstweigeraars in opgesloten.

Het Joodse vluchtelingenkamp deel 1, De Rotterdamse Vacantie School

Het Joodse vluchtelingenkamp deel 2, Vianda

Het lot van de Joodse vluchtelingen

Duitse deserteurs en dienstweigeraars