Het verhaal van…

Hier leest u de persoonlijke herinneringen van Hoekenezen. Zij waren tieners, schoolgaande kinderen. Hoe ervoeren zij de oorlog, de evacuaties, de vele soldaten in het dorp?

George de Bruijn

Jan Rooney

Jo Overkleeft-Vreugdenhil

Lijntje van Gils-van Zwienen

Advertenties