Voormobilisatie en algemene mobilisatie

*onder constructie*

In Hoek van Holland zijn tijdens de mobilisatie van 1939/1940 diverse eenheden gelegerd.

De voormobilisatie
De dreiging van een oorlog wordt steeds groter naarmate Hitler zich meer land toe-eigent: eerst de Anschluss van Oostenrijk in maart 1938, en in september van dat jaar het bij Duitsland voegen van het Sudetenland, dat in Tsjecho-Slowakije lag. Er volgt in Nederland een voormobilisatie naar aanleiding van deze Sudetencrisis, die maar enkele dagen duurt: na het afwenden van een oorlog door het verdrag van München, waarbij Engeland, Italië en Frankrijk de annexatie goedkeuren, kunnen alle soldaten weer naar huis.

Op 7 april 1939 wordt aangekondigd dat een deel van het Nederlandse leger gemobiliseerd zal worden. Op 8 april wordt Telegram O verzonden. Dit betekent dat Mariniers zich naar kustplaatsen moeten begeven en Grens-bataljons en Kustartillerie naar de plaatsen van bestemming moeten.
Tevens wordt Telegram P verzonden: overige B.O.-U.V. troepen wordt opgeroepen zich gereed te houden. B.O.-U.V. staat voor Buitengewone Oproeping Uitwendige Veiligheid. Dit telegram was de vooraankondiging tot persoonlijke lastgeving om in werkelijke dienst te komen.


Op 10 april volgt Telegram Q: Opkomst met spoed. Deze B.O.-U.V. geldt niet voor het gehele Nederlandse leger: alleen de grenzen worden bewaakt. De B.O.-U.V. staat ook bekend als de voormobilisatie.

‘Die voormobilisatie is in Nederland merkwaardig genoeg nauwelijks bekend geworden, hoewel daarbij een aanzienlijk deel van het verlofleger in werkelijke dienst kwam en tot en met de Meidagen van 1940 ook bleef. Tijdens de voormobilisatie in april 1939 werden negen complete regimenten [13., 26., 27., 30., 35., 36., 37., 41. en 43.RI], één aanvullend bataljon [I-38.RI], het eerste Regiment Wielrijders [1.RW], het eerste Regiment Huzaren Motorrijders [1.RHM] en de beide eskadrons pantserwagens gemobiliseerd. Deze eenheden waren bedoeld om de beveiliging van het land te garanderen voor een onverhoedse overval en daarmee het nog niet gemobiliseerde leger de kans te geven onmiddellijk te mobiliseren, terwijl zij de buitenverdediging zouden voeren’.1

Op 28 augustus volgt de algemene mobilisatie.

Er zitten plusminus 2500 militairen in de Hoek. Van de publieke badinrichting, het badhuisje naast de Torpedoloods (in 2015 gesloopt) maken zo’n 2000 van hen gebruik, waardoor de Hoekenezen per 1 oktober 1939 hier geen gebruik meer van mogen maken.

1 http://www.zuidfront-holland1940.nl/index.php?page=september-1939


Herinneringen aan de 15e Reserve Grens Compagnie (1)

Herinneringen aan de 15e Reserve Grenscompagnie (2)

Advertenties