Enige veranderingen

Ik heb de laatste tijd een aantal veranderingen doorgevoerd op deze site. Zo heb ik de site aangepast tot website, in plaats van site met blogberichten, die onder elkaar komen te staan en waar geen hiërarchie in zit. Ik heb links een navigatiemenu gemaakt, met eerst de oorlogsjaren. Je kunt op elk jaar klikken, daar … Lees verder

Een kleine inleiding

Het onstaan van het dorp Het dorp Hoek van Holland vindt zijn begin in 1863, toen men besloot tot het graven van de Nieuwe Waterweg. Hiervoor was Hoek van Holland niet meer dan de naam van een zandplaat met duinen behorende bij ‘s-Gravenzande, aan de monding van de Maas. Rotterdam was in die tijd al een grote havenstad, en omdat de Maas vele vertakkingen en verzandingen kende waardoor een goede doorloop voor de scheepvaart bemoeilijkt werd, nam men het besluit een vaargeul door het … Lees verder