Een bioscoop, een boekenkist en een bordeel

Het was voor de soldaten die in Hoek van Holland en omgeving gelegerd waren niet alleen maar wachtlopen, exerceren en zich voorbereiden op de geallieerde invasie. Er werd ook voor vermaak gezorgd, de zgn. Betreuung, om het moraal hoog te houden en om verveling tegen te gaan. In de Deutsche Zeitung in den Niederlanden van 24 september … Lees verder

Een Hoekse predikant en het verzet

Ds. Hans de Jong woonde van 1935 tot 1941 in Hoek van Holland en was predikant van de gereformeerde kerk op de Oude Hoek (het gebouw staat er nog, nu zit o.a. kinderdagverblijf Satu er in). In 1941 verhuisde hij naar Rotterdam en zette zich in voor het verzet. In 1944 werd hij door de … Lees verder

Een kleine inleiding

Het onstaan van het dorp Het dorp Hoek van Holland vindt zijn begin in 1863, toen men besloot tot het graven van de Nieuwe Waterweg. Hiervoor was Hoek van Holland niet meer dan de naam van een zandplaat met duinen behorende bij ‘s-Gravenzande, aan de monding van de Maas. Rotterdam was in die tijd al een grote havenstad, en omdat de Maas vele vertakkingen en verzandingen kende waardoor een goede doorloop voor de scheepvaart bemoeilijkt werd, nam men het besluit een vaargeul door het … Lees verder